Authentiek leiderschap is een keuze. De keuze om open en oprecht leiding te geven. Om ergens voor te staan, een visie uit te dragen en te belichamen. In de wetenschap dat leidinggeven begint bij zelfkennis.

 

Authentiek leiderschap vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Leidinggeven is een waardevol proces van verbinden en vertrouwen. Een proces dat relaties versterkt, dat medewerkers motiveert en dat leidt tot breed gedragen besluiten.

 

Professionals hebben behoefte aan vrijheid en aan waardering voor hun expertise. Zij worden graag betrokken in besluitvorming en zij luisteren graag naar iemand met een goed verhaal. Authentieke leiders begrijpen dat en weten het beste uit professionals te halen.

 

ALSA biedt een leergang rond vertrouwen, discipline, vriendelijkheid, geduld en moed. De kwaliteiten van authentiek leiderschap.

 

De ALSA-leergang biedt ervaren leidinggevenden de mogelijkheid om authentiek leiderschap te ontwikkelen.

Authentiek leiderschap

Alsa-leergang
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boris Wanders.

M 06 1065 1840

boris@alsa-leergang.nl

Alsa-coöperatie

In de Alsa-coöperatie werken docenten samen aan inhoud en deskundigheid. Zo wordt de kwaliteit van de Alsa-leergang op niveau gegarandeerd. De Alsa-coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 70852685). Alsa is een boip geregistreerd merk.