Alsa: een leergang van waarde

De Alsa-leergang is vanuit kennis, ervaring en inzicht opgebouwd rond de kernwaarden vertrouwen, discipline, vriendelijkheid, geduld en moed.
De Alsa-leergang integreert het ontwikkelen van leiderschap en persoonlijke groei. Door reflectie, uitwisseling, verdieping en oefening ga je op onderzoek.  
Alsa staat voor Authentic Leadership en System Awareness. De leergang faciliteert een transformatief leerproces, waarin deelnemers hun leidinggevende rol herwaarderen. 

Programma

Persoonlijke verdieping

Het programma van de Alsa-leergang is opgebouwd vanuit het Alsa-model. In dat model staat het zelf centraal. Je maakt een innerlijk reis. Tijdens de reis brengt de Alsa-leergang je regelmatig op een cruciaal punt. De unieke keuzes die je dan maakt geven jouw reis vorm en inhoud.

Domeinen en kernwaarden

In het Alsa-model staan vier domeinen rondom het zelf. Dat zijn domeinen waarmee je als leidinggevende in de dagelijkse praktijk werkt. Werken met anderen en visie geven vorm aan authentiek leiderschap, werken met verandering en systeem aan systeembewustzijn. Elk domein heeft een relatie met een van de kernwaarden vertrouwen, discipline, vriendelijkheid, geduld en moed.

Modulaire opbouw

De Alsa-leergang bestaat uit modules waarin telkens een kernwaarde centraal staat. Elke module bevat kennis en methodieken uit de organisatiekunde, die worden gecombineerd met oefeningen en (zelf)onderzoek uit de boeddhistische wijsheidstraditie.

Slow Learning

De Alsa-leergang biedt een leeromgeving waarin je persoonlijk onderzoek doet. Dat onderzoek helpt om je visie op leiderschap te ontwikkelen. Je doet nieuwe inzichten op en maakt je nieuwe werkwijzen eigen.  Je ontwikkelt je eigen wijsheid. Dat vraagt de bereidheid tot zelfreflectie en meditatie. Het programma draait om onderzoekend leren: diepgaand, reflectief en met aandacht.

 

Authentiek Leiderschap en Systeembewustzijn

De Alsa-leergang duurt twee jaar. Elk jaar bestaat uit vijf modules van twee aaneengesloten studiedagen en een retraite. In het eerste leerjaar ligt het accent op de ontwikkeling van authentiek leiderschap. Na het eerste leerjaar is een keuzemoment, om door te gaan naar het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar ligt het accent op de ontwikkeling van systeembewustzijn. 

"The longest road you will ever walk is the journey from your head to your heart."

Phil Lane

De modules van de Alsa-leergang

 
Leiderschap & jezelf
De eerste module staat in het teken van het ontwikkelen van vertrouwen als kernwaarde van leiderschap.
Leiderschap & verandering
De tweede module staat in het teken van het ontwikkelen van discipline als kernwaarde van leiderschap.
Leiderschap & de ander
De derde module staat in het teken van het ontwikkelen van vriendelijkheid als kernwaarde van leiderschap.
Leiderschap & het systeem
De vierde module staat in het teken van het ontwikkelen van geduld als kernwaarde van leiderschap.
Leiderschap & visie
De vijfde module staat in het teken van het ontwikkelen van moed als kernwaarde van leiderschap.
Retraite
Het eerste jaar begint met een retraite. Daarin wordt vanuit stilte en reflectie een start gemaakt. Het tweede jaar besluit met een retraite. Daarin wordt de leergang afgerond.
Meer weergeven

Alsa-leergang
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boris Wanders.

M 06 1065 1840

boris@alsa-leergang.nl

Alsa-coöperatie

In de Alsa-coöperatie werken docenten samen aan inhoud en deskundigheid. Zo wordt de kwaliteit van de Alsa-leergang op niveau gegarandeerd. De Alsa-coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 70852685). Alsa is een boip geregistreerd merk.