Systeembewustzijn benut de wijsheid van de groep. De focus ligt op de potentie van iedere medewerker, op de rijkdom van diversiteit. Systeembewustzijn is erop gericht om het beste in iedereen te benutten voor de organisatie.

 

Systeembewustzijn versterkt de relatie van een leidinggevende met zijn mensen. Gesprekken verdiepen zich. Er ontstaat meer inzicht. Dat heeft tot gevolg dat besluitvorming aansluit bij wat er leeft in de organisatie. En het leidt tot besluiten die breed gedragen worden, ook in de uitvoering.

 

ALSA begeleidt leidinggevenden in het ontwikkelen van systeembewustzijn. Wat houdt leidinggeven vanuit inclusie in? ALSA ondersteunt bij het ontwikkelen van gevoeligheid voor de onderstroom in de organisatie - dat wat (nog) niet gezegd wordt. ALSA  leert om systeemgericht naar vraagstukken te kijken.

 

ALSA reikt methodieken aan om een systeembewuste benadering concreet te maken: dialoog, scenarioplanning, appreciative inquiry. Methodieken die de intelligentie van de groep aanwakkeren.

Systeembewustzijn

Alsa-leergang
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boris Wanders.

M 06 1065 1840

boris@alsa-leergang.nl

Alsa-coöperatie

In de Alsa-coöperatie werken docenten samen aan inhoud en deskundigheid. Zo wordt de kwaliteit van de Alsa-leergang op niveau gegarandeerd. De Alsa-coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 70852685). Alsa is een boip geregistreerd merk.